×

حامد زمانی الکترون

دسته بندی : پاپ
تاریخ انتشار : 3/31/2023 12:51:42 PM
تعداد دانلود : 8424

دانلود آهنگ جدید حامد زمانی الکترون

اهنگ ها با کیفیت کیفیت ۳۲۰ و فرمت mp3
اهنگ ها با کیفیت کیفیت ۱۲۸ و فرمت mp3
اهنگ ها با کیفیت کیفیت ۶۴ و فرمت mp3
حامد زمانی الکترون

متن آهنگ حامد زمانی الکترون

دوباره چرخ میزنم شبیه یک الکترون مسافرم و میروم دبی ونیز لاهه بون از اصفهان به آنکارا از آنکارا به آمریکا از آمریکا سوار بر قطار مرگ تا ژاپن چه حالت شناوری گرفته حرکت زمین درست مثل بازی ستاره های بارسلون لباسهای راه راه و گریه های قاه قاه و جیغو خنده و هورا برای شیرجه ی بوفون هی با توام انگار گم شدی این بار کو قلبت آه چرا باز داری پاتو میذاری رو قلبت عشق آخرین راهه یا که بیراهه حیرونی از چی گریزونی به کوه یخ رسیده ایم و مست گوش میدهی زمان غرق تایتانیک به قطعه ی سلن دیون شدیم صید تورها و ماهی بلورها مسافران سفره ایم مثل ماهیان تن میان خنده های پاپ درون شعله های رم صلیب میشود خدا شراب میخورد نرون یکی به ریشه های من دوباره تیشه میزند یکی دوباره میکند دل مرا ز بیخ و بن هی با توام انگار گم شدی این بار کو قلبت آه چرا باز داری پاتو میذاری رو قلبت عشق آخرین راهه یا که بیراهه حیرونی از چی گریزونی از آسمان فراری اند و فکر میکنم کسی به آخرش دهان لایحه ازون گریختیم با هم از نگاه بی فروغ هم به گوشه های یک پاساژ به سایه های یک مزون به سایه های یک مزون تار میتند و باز شیخ میزند شراب را سبو سبو و نفت را گالن گالن هی با توام انگار گم شدی این بار کو قلبت آه چرا باز داری پاتو میذاری رو قلبت عشق آخرین راهه یا که بیراهه حیرونی از چی گریزونی صدای سوت ممتدی به گوش من رسید و بس پیاده شد در ایستگاه او از آخرین واگن رسید روبروی من دلم دوباره باغ شد لبان سرخ و کوچکش که باز شد شبیه غنچ چه کند می شود سفر چه سخت می شود عبور برای روح خسته ای میان آهنگ و بتن از این مسیر پر خطر تو هم رسیده ای اگر به بیت سجده دار من به نام عشق سجده کن